Welcome

Bedrijfshuuradvies
Werkwijze

 

Huurprijsherziening

Bedrijfshuuradvies treedt op als onafhankelijke partij inzake de behandeling van huurprijsherzienings procedures. Dit kan voor huur en verhuurder op basis van het in onderling overleg gezamenlijk benoemen of via de kantonrechter. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u professioneel bijstaan in de huurprijsherzieningsprocedures. Door middel van een rapportage, conform de gestelde eisen van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitvoerig de huidige situatie in kaart gebracht en de nieuwe huurpijs bepaald.

 

In 12 weken naar een onafhankelijk advies:

De tijdsduur van het opstellen van het adviesrapport neemt gemiddeld 3 maanden in beslag vanaf het hoor- en verhoormoment tot conceptrapport. De aanwezigheid en medewerking van goede vergelijkingsobjecten zijn hierin van cruciaal belang. Gezien de reeds 20 jaar lange ervaring van BedrijfHuurAdvies en de samenstelling uit oud-leden van de Kvk Bedrijfshuuradviescommissies beschikken wij over een omvangrijk netwerk en weten snel de gewenste informatie te verkrijgen. De doorloopsnelheid van een herzieningsdossier, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en deskundigheid, is onderscheidend.

 

Afbeelding2

Fase 1 – vooronderzoek (2 weken)

Wanneer BedrijfHuurAdvies het verzoek voor advies en dossiergegevens heeft ontvangen van de kantonrechter of gezamenlijk van huurder en verhuurder, wordt de dossiercommisse bestaande uit drie oud-leden van de KvK Bedrijfshuuradviescommssie samengesteld. Er vindt een bezichtiging van het geschilpand plaats in het bijzijn van de huurder en verhuurder. Hoor en wederhoor wordt toegepast. Beide partijen kunnen informatie en zaken aandragen waarvan ze menen dat het relevant is om mee te nemen in het advies. Denk hierbij aan de staat van het onderhoud van het pand, de investeringen die zijn gepleegd door huurder of verhuurder.

 

Fase 2 –onderzoek (5 weken)

Tevens worden partijen in de gelegenheid gesteld panden aan te dragen die in hun ogen goed vergelijkbaar zijn. Het is immers bij wet geregeld dat er in een huurprijs-herzienings-procedure naar huurprijzen (van vijf jaar voorafgaande aan de peildatum) van goed vergelijkbare panden gekeken moet worden. De voorkeur gaat uit naar circa vijf vergelijkbare middenstandsbedrijfsruimtes die vergelijkbaar worden geacht op stand en ligging, grootte van het winkeloppervlak, frontbreedte en diepte van het pand. Correcties kunnen worden toegepast om aanwezige vergelijkingspanden beter te vergelijken. Het geschilpand en de vergelijkingspanden worden van boven tot onder nagemeten en de ruimtes beoordeeld op hun functionaliteit. Hiervoor is intern bedrijfs- en bouwkundige expertise aanwezig.

 

Fase 3 – rapportagefase (3 weken)

Het advies voor het geschilpand wordt in een transparante rapportage uitgewerkt en in conceptvorm aan partijen verstrekt. Dit alles gaat geheel zoals bepaald in artikel 7: 303 van het Burgerlijk Wetboek. Partijen krijgen de gelegenheid om op dit concept te reageren en op- of aanmerkingen te maken, dan wel vragen te stellen over de rapportage.


Fase 4 – Afrondingsfase (2 weken)

Vervolgens zal de rapportage definitief uitgebracht worden aan partijen in tweevoud, danwel verstrekt worden aan de kantonrechter.

 

De doorlooptijd van complexe dossiers of geschillen met aanzienlijke huurbedragen kunnen sterk afwijken van het bovenstaande, denk hierbij aan een a twee jaar. Tevens hebben partijen en gemachtigden bedoeld of onbedoeld aanzienlijke negatieve invloed op doorloopsnelheid. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.