Welcome

Bedrijfshuuradvies
Opdrachtgevers

Bedrijfshuuradvies_winkelpanden

 

BedrijfsHuurAdvies treedt op:

  • Wanneer de kantonrechtbank BedrijfsHuurAdvies als deskundige benoemt teneinde een onderzoek in te stellen en advies uit te brengen omtrent de huurprijs. Hierbij in acht nemende de wettelijke maatstaven geformuleerd in artikel 7:303B BW, artikel 7:304 BW en de daarop gebaseerde jurisprudentie.
  •  

  • De partijen gezamenlijk het verzoek indienen bij BedrijfsHuurAdvies omĀ op te treden als onafhankelijke deskundige bij het nader vaststellen van de huurprijs. Hierbij in acht nemende de wettelijke maatstaven geformuleerd in artikel 7:303B BW, artikel 7:304 BW en de daarop gebaseerde jurisprudentie.